Program do rozliczenia podatku

Zawsze, kiedy rozpoczyna się następny rok kalendarzowy, zaczynamy myśleć o ciążących na nas zobowiązaniach podatkowych i konieczności złożenia stosownej deklaracji. Większość z nas ma czas do końca kwietnia na rozliczenie się z fiskusem, ale nie ma co czekać na ostatnie dni, warto już teraz sięgnąć po odpowiednie oprogramowanie do PIT 2014, rozliczające nasze podatki za ubiegły rok. Specjalnej uwagi i mobilizacji wymaga program PIT-28, albowiem podatnicy rozliczający się na tym właśnie formularzu, mają czas tylko do końca stycznia.

Największym zainteresowaniem będzie się jednak zapewne cieszył dział obejmujący PIT-37 2014, jako że dotyczy najliczniejszej grupy podatników. Są to mianowicie wszyscy ci, którzy w minionym roku uzyskali dochody z tytułu pracy, z emerytury lub renty, zasiłków przedemerytalnych i socjalnych, stypendiów. Program PIT-37 umożliwia szybkie i proste wypełnienie deklaracji, pozwala na uniknięcie błędów merytorycznych czy rachunkowych i wysłanie drogą elektroniczną zeznania podatkowego do właściwego urzędu skarbowego.
Bez względu jednak na to, czy wykorzystujemy na przykład program PIT-36L, 38, 39 czy też najpopularniejszy program PIT-37, ważne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych danych przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji przez internet. Wtedy bowiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości, program podpowie nam, jaki rodzaj formularza jest w naszym przypadku odpowiedni i pomoże poprawnie go wypełnić. Wysyłając dla przykładu PIT-36 online, unikamy czasochłonnych i irytujących kolejek w urzędzie skarbowym i możemy spokojnie czekać na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.